Zarisovanje

Vaša vsebina. Naša risba.

Grafično beleženje, ki se odvija sočasno s predstavitvijo imenujeva tudi ZARISOVANJE, ker rišemo podobe in zapisujemo besede. V angleščini uveljavljena fraza je grafična žetev (ang. graphic harvesting).

Zarisovanje se lahko odvija na papir različnih velikosti od A4, flipcharta pa do več meterskega plakata.

Lara je na dogodku 500 podjetnic 2018 zarisalovala na A4 format (ang. sketchnoting) tole – klik za cel dokument.

Zaris s predvajanja filma Seme: Zamolčana zgodba v organizaciji Društva za permakulturo Slovenije (april 2018), velikost formata A4.

Zaris z evropske konference Pametne vasi, Bled 2018, , velikost formata A4.