Midve

Vaša vsebina. Naša risba.

Mag. Alenka Oblak

Je izobraževalka in fasilitatorka dobrih petnajst let. Po izobrazbi je socialna pedagoginja in mag. antropologije. Ustvarjalne pristope vnaša v del o z raznolikimi organizacijami v vseh sektorjih družbe, tako v Sloveniji kot mednarodno. Je grafična fasilitatorka in zarisovalka, pri delu s skupinami tako na krajših delavnicah kot na konferencah uporablja vizualne pripomočke za iskanje novih korakov. Vodi tudi delavnice grafičnega moderiranja. Zanimajo jo kompleksni procesi in procesi sprememb ter potencial sodelovanja in skupnega učenja.

Lara Kastelic

Je biologinja, ki jo je vprašanje ohranjanja narave privedlo na pot raziskovanja sobivanja med ljudmi. Je vodja, organizatorka, izobraževalka in fasilitatorka v več slovenskih in mednarodnih projektih. Pri svojem delu uporablja metode in pristope, ki temeljijo na vključevanju in sistemskem razmišljanju. Prepoznava pomembnost vizualnega učenja in ga vključuje v svoje delo s skupinami.

VSAK LAHKO … riše, sodeluje in prispeva.

Zavedava se, da je v današnjem svetu potrebno gibko prilagajanje in
podpiranje hitrega skupnega učenja. Pri svojem delu poleg vizualnih orodij črpava načine za spodbujanje sodelovanja in vključevanja iz mednarodne mreže Art of Participatory Leadership, pristopov neformalnega izobraževanja, Dragon Dreaminga, Sociokracije in življenja v mednarodnem okolju. Obe sva aktivni članici Društva moderatorjev Slovenije.