Storitve

Vaša vsebina. Naša risba.

Zarisovanje na vašem dogodku

Pridemo k vam, prinesemo kup pisal in zarišemo vsebino vašega dogodka. Kaj sploh je zarisovanje? Velikost zarisa? Od zvezka do stene.

Spodbujanje inovativnosti na sestankih

Želite iz vaših sodelavcev z risanjem izvabiti inovativnost?

Zgodbo podjetja rišejo vsi zaposleni. Kako sodelovati, da bodo vključeni vsi s svojimi potenciali in bomo skupaj našli nove ideje?

Glede na vaše potrebe skupaj z vami pripraviva načrt za sestanek.
Lahko se odločite, da boste sestanek izpeljali sami in vam pomagava pri pripravi vizualnih predlog, lahko pa tudi vodiva sestanek.

Delovni kolektiv je tako kot organ v telesu, celota zase vpeta v večji sistem in zgolj jasna komunikacija med deli organa in večjo celoto omogoča nemoteno delovanje.

Zakaj je pomembno vizualno predstaviti pogovore, različne poglede? Da bolje razumemo, kaj kdo govori, misli, si predstavlja in kaj lahko s tem naredimo. Nudiva podporo, da bodo:
zapisniki jasni,
naloge razdeljene,
ljudje aktivno sodelovali,
sestanki kratki in učinkoviti.

Delavnice za krepitev vizualnih veščin

* Kako smiselno povezati tekst in risbo? Na plakatu, delovnem listu, tabli, v svojih zapiskih, dnevniku, ali na potovanju.
* Kako namesto projekcije narediti plakat, ki bo zbudil ustvarjalnost, igrivost in zanimanje?
* Kako nekaj narisati na preprost način?
* Kako na vizualen način zabeležiti kar nekdo govori?